مواضع هفتگی

مواضع هفتگی؛ دبیرکل حزب موتلفه اسلامی: مطالبه افکار عمومی مجازات مدیران خاطی و رد وجوه به بیت المال است

محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با تبریک عید سعید فطر و با تقدیر

۱۳۹۵-۰۴-۲۰

مواضع هفتگی؛ دبیر کل حزب موتلفه اسلامی: هیئت نظارت بر برجام به وظایف قانونی خود عمل کند

محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه هیئت نظارت بر برجام

۱۳۹۵-۰۴-۱۳

مواضع هفتگی؛ دبیرکل حزب موتلفه اسلامی: رئیس‌جمهور با برکناری مدیران متخلف به تبعیض ناروا پایان دهد

محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در

۱۳۹۵-۰۴-۰۶

مواضع هفتگی؛ دبیر کل حزب موتلفه اسلامی: داعش در عراق در حال فروپاشی است

محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به آزاد شدن فلوجه در عراق

۱۳۹۵-۰۳-۳۰

مواضع هفتگی؛ دبیر کل حزب موتلفه اسلامی: دولت و دیوان محاسبات موظف به پیگیری پرداختهای غیرقانونی هستند

محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به مطالبی که راجع به پرداختهای عجیبی که به برخی از مدیران صورت گرفته، گفت: دولت و دیوان محاسبات موظف به پیگیری پرداختهای غیرقانونی هستند.

۱۳۹۵-۰۳-۲۳

مواضع هفتگی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی: بدون حاشیه باید روی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی متمرکز شد

محمدنبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در حرم

۱۳۹۵-۰۳-۱۶

مواضع هفتگی؛ دبیر کل حزب موتلفه اسلامی: نام امام خمینی(ره) درخشان‌ترین نام در نیم قرن اخیر است

محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با گرامیداشت یاد امام خمینی(ره) و قیام تاریخی

۱۳۹۵-۰۳-۰۹

مواضع هفتگی ؛دبیر کل حزب موتلفه اسلامی: حل مشکلات معیشتی و ازدواج جوانان مهمترین خواسته مراجع از رئیس جمهور بود

محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با استقبال از سفر رئیس جمهور به قم

۱۳۹۵-۰۳-۰۱

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی: چالش جدی در دولت ضعف کارآمدی است

محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اظهارات جدی مراجع در نقد

۱۳۹۵-۰۲-۲۶

مواضع هفتگی؛ دبیرکل حزب موتلفه اسلامی: دولت نشان دهد در حمایت از کارگران، تولید و حاکمیت فرهنگ بر کار چه کرده است

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی  با تاکید بر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: راه انداختن چرخ

۱۳۹۵-۰۲-۱۹