چادر حجاب برتر

۱۳۹۵-۰۷-۲۲ نظرات

لباس ارتباط مستقیمی با حیا و عفاف دارد، لباس دو ویژگی باید داشته باشد اول اینکه انسان را از گرما و سرما حفظ می کند، دوم زشتی های انسان را می پوشاند و مانع تحریک جنسی می گردد نگاه، یکی از عواملی است که باعث تحریکات جنسی می شود، نگاه به جنس مخالف در حالیکه، شرایط لازم را در پوشش نداشته باشد، آسیب جنسی به همراه دارد، اما لباس مناسب مانع جدی برای این آسیب است، اینکه چادر حجاب برتر است اینست، که پوشش لازم را بر بدن زن ایجاد می کند و مانع تحریک می شود، متاسفانه با رواج تفکر لیبرالیسم که اصالت لذت یکی از محور های آن است لباس هایی طراحی شد که لذت جنسی را در هر مکان و زمانی به همراه داشته باشد، لباس های کوتاه و تنگ با تنوع رنگی بسیار از این مقوله اند، خاصیت منفی این لباس ها این است که انسان را از مدار عفاف دور می کند. متاسفانه لباس همگرا با فرهنگ بیگانه که ویژگی های فوق را ندارد و در سطح جامعه خود را نشان می دهد. این ولنگاری در عرصه لباس حکایت از بی برنامه بودن برای این مسئله مهم فرهنگی است برای حل این مشکل ضمن داشتن ضرورت قانون و اجرا باید با ارائه آموزش و طرح های لباس مناسب زمینه پوشش سالم و همراه با عفاف را در جامعه فراهم آورد متاسفانه دولت ها اهتمام لازم به اجرای قانون عفاف و حجاب ندارند و در نظام آموزشی نیز به ویژه در مراکز دانشگاهی به این مسئله توجه نمی شود.

PrintFriendly and PDF

نظرات

مشاهده گفتگو

بدون نظر!

شما بایدوارد شوید برای ارسال یک دیدگاه.

اطلاعات شما امن خواهد بود!آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد. همچنین دیگر داده ها با سوم شخص به اشتراک گذاشته نمی شود.