مراد کاظمی: جریان‌های سیاسی در پی توسعه و پیشرفت استان و کشور باشند

۱۳۹۵-۰۴-۱۴

 

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: تقید به اخلاق، نقد مشفقانه؛ نقدپذیری و پرهیز از تخریب از ضرورت‌های عرصه سیاسی کشور است.

 

مراد کاظمی در گفتگو با خبرنگار «ایرنا» در شهرکرد گفت: در حالی که تصور برقراری وحدت و همدلی همه جانبه بین جریان‌ها و احزاب سیاسی مختلف امری محال است؛ اما می‌توان در برخی موارد به ویژه در امور مرتبط با منافع ملی این احزاب را همراه و همدل کرد.

وی با بیان اینکه وجود رقابت بین جریان‌های سیاسی امری طبیعی است، تصریح کرد: انتظار است تا احزاب و تشکل‌های سیاسی رقابت خود را بر نحوه و میزان خدمت رسانی به مردم متمرکز کنند و منافع ملی را بر اهداف جناحی خود اولویت دهند.

کاظمی، پایبندی احزاب سیاسی به قانون را از مهم‌ترین محورهای ایجاد وحدت عنوان کرد و گفت: اگر همه جریان‌های سیاسی اصول قانونی را محور فعالیت‌های خود قرار دهند، تنش‌ها و برخوردهای کمتری را شاهد خواهیم بود.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی چهارمحال و بختیاری در پاسخ به این سؤال که آیا این حزب با برگزاری نشست‌های مشترک بین احزاب و جریان‌ها موافق است یا خیر، اظهار کرد: در حالی که برگزاری نشست‌های مشترک عامل مهمی در ایجاد همدلی بین جریان‌های سیاسی است؛ اما اگر این نشست‌ها از سوی افراد مقبول هر دو جریان برگزار شود می‌تواند اثرگذاری بیشتری باشد.

کاظمی خاطرنشان کرد: امید است تا افراد موثر از هر جریان سیاسی جدا از تفکر و سلیقه جناحی خود در پی توسعه و پیشرفت استان و کشور باشند.

PrintFriendly and PDF