حزب مؤتلفه اسلامی حق و تکلیف

۱۳۹۵-۰۷-۲۲ نظرات

مجتبی همدانی– این روزها همهمه ای در بین مدعیان اصلاحات و جریان مخالف اصولگرایی به راه افتاده و مدعی است که صداهای مختلفی که ناشی از اختلافات انتخاباتی در حزب مؤتلفه اسلامی است شنیده می شود. استناد آنان نیز با تطبیق دادن سخنان دبیرکل حزب مؤتلفه با نایب رئیس شورای مرکزی این حزب است.

واقعیت این است که حزب مؤتلفه اسلامی به عنوان قدیمی ترین حزب فعال کشور و دارای سابقه درخشان پنجاه ساله، نمی تواند در باره تحولات سیاسی کشور و از جمله انتخابات ریاست جمهوری آینده، ساکت و غیر فعال باشد. به همین نسبت هم جامعه رسانه ای کشور اشتیاق دارد که برنامه های این حزب را درباره این انتخابات، از زبان مسئولان آن بشنود.

اصحاب مطبوعات خودشان خوب می دانند که در چندماهه اخیر چقدر تلاش داشته اند که از مواضع انتخاباتی حزب مؤتلفه اسلامی مطلع شوند و برخی از رقیبان انتخاباتی حزب مؤتلفه اسلامی نیز بخوبی واقفند که چقدر سعی کرده اند از خلال این سوال پیچ کردنها، به زعم خودشان مستمسکی برای اثبات وجود اختلاف در حزب مؤتلفه اسلامی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آینده پیدا کنند.

اکنون آنها ظاهرا به یک کشف تازه رسیده اند که چرا آقای حبیبی دبیرکل این حزب از تلاش برای وحدت اصولگرایان برای رسیدن به یک نامزد واحد در این جریان سخن می گوید و آقای بادامچیان نایب رئیس شورای مرکزی حزب از عزم حزب مؤتلفه اسلامی برای معرفی یک نامزد حزبی و نیز توانایی های حزب در داشتن نامزدهای توانا و کارآمد سخن می گوید.

طبیعی است که حزب مؤتلفه اسلامی به عنوان یک تشکل اصولگرا «وظیفه» دارد که در وحدت اصولگرایان نقش جدی داشته باشد. این همان چیزی است که آقای حبیبی درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده بر آن تاکید می کند. به اعتراف همگان، ایشان و آقای بادامچیان نقش جدی در وحدت اصولگرایان داشته اند و اگر این تلاشهای خالصانه نبود؛ جریان اصولگرا نمیتوانست در انتخابات مجلس شورای اسلامی اخیر به یک فهرست واحد دست پیدا کند.

همچنین طبیعی است که حزب مؤتلفه اسلامی «حق»دارد که به عنوان یک حزب قدیمی

نامزد خاص خود را در این انتخابات معرفی کند. همچنانکه این حزب در مذاکرات مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی اخیر بیش از دویست نامزد حزبی در سراسررا به شورای تصمیم گیرنده برای وصول به یک فهرست واحد پیشنهاد کرده بود.

برخی از اصحاب مطبوعات گمان نکنند که به کشف مهمی در اثبات اختلاف انتخاباتی در موتلفه نائل آمده اند. موضوع این است که یکی از مسئولان حزب در پاسخ به سوال یک خبرنگار بیشتر بر «تکلیف»حزب تاکید کرده است و مسئول دیگر حزب نیز در پاسخ به سوال یک خبرنگار دیگر بر «حق»حزب موتلفه اسلامی اصرار داشته است. برآیند این حق و تکلیف، چیزی جز مصلحت اصولگرایان نخواهد بود.

PrintFriendly and PDF

نظرات

مشاهده گفتگو

بدون نظر!

شما بایدوارد شوید برای ارسال یک دیدگاه.

اطلاعات شما امن خواهد بود!آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد. همچنین دیگر داده ها با سوم شخص به اشتراک گذاشته نمی شود.